KerítésÁsz® - Kerítés Ászker Kft Általános Szerződési Feltételek

Paragrafus

Az alábbi link(ek)en olvasható általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben az érdeklődők és vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) az alábbiak szerint elektronikus/online szerződést kötnek a KERÍTÉS ÁSZKER Kft-vel (székhely: 2335 Taksony, Fő út 84.; adószám: 26775227-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-200515), mint eladóval (a továbbiakban: Kereskedő ). Jelen szerződés nem kerül nyomtatásra, papír alapú tárolásra, iktatásra. A hatályos ÁSZF egy példánya elektronikus utón kerül megküldésre Vásárló részére az általa megadott e-mail címre, a megrendelés visszaigazolásával egy időbe,