Otthonfelújítási, Lakásfelújítási Támogatás

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthon-felújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Otthonfelújítási támogatás feltételei röviden

 • Akik legalább 1 kiskorú gyermeket, vagy 25 életévét be nem töltött tanuló gyermeket nevelnek
 • Nincs köztartozásuk a szülőknek
 • Legalább 1 év TB jogviszonnyal rendelkeznek
 • Legalább 1 Éve azon a lakcímen lakik a család ahol a felújítás megtörténik
 • Az anyagokról számlával rendelkeznek
 • A kivitelezésről számlával és Szerződéssel rendelkeznek (7§/C; 9§/3/a)
 • A számlák maradéktalan kiegyenlítését tudják igazolni (pl: utalási bizonylat, bankszámla kivonat)
 • A Mi szempontunkból relevánsan KERÍTÉS ÉPÍTÉSRE is igényelhető.

Anyagról számla, az elvégzett munkáról számla és szerződés is szükséges, hiszen életszerűen ha pl. egy tüzéptől, vagy barkácsáruháztól vesszük a járólapot vele sem kötünk szerződést, „csupán” számlát kapunk, viszont a kivitelezést (járólap lerakását) végző burkolóval már papír alapú szerződést kell kötnünk a támogatás igénybevételéhez.

Megkérdeztük az Államkincstárat, ime a válaszuk:

Hogy néz ki nálunk ez a gyakorlatban?

 • Az anyag értékesítését cégünk online értékesítési formában végzi, az „elfogadom az általános szerződési feltételeket” jelölő négyzet bejelölésével elektronikus szerződés jön létre Cégünk és Megrendelő között a PTK VI. / 6:77–81. § alapján. A számla és annak kiegyenlítését bizonyító utalási bizonylat / bankszámla kivonat hitelt érdemlően bizonyítja az otthonfelújítási támogatás esetében az anyag vásárlásának tényét és értékét is.
 • A kivitelezésről, kivitelező partnereink a kiadott ajánlattal megegyező mennyiségre, paraméterre és díjra, az ajánlatszám feltüntetésével köthetnek papíralapú szerződést is megrendelői igény esetén, a teljesítés megkezdésének napján a helyszínen az elektronikus megállapodást kiegészítve, hogy Megrendelőink az Otthonteremtési Támogatás igénybevételi feltételeinek maradéktalanul megfeleljenek.

Részletesebb információk a lakásfelújítási, otthonfelújítási támogatásról

Ki igényelheti a lakásfelújítási, otthonfelújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. Igénylő lehet az a

  • nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
  • nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

Melyek a lakásfelújítási, otthonfelújítási támogatást alapvető feltételei?

 • Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban
 • és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel,
 • amelyben együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot.
 • Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor.

Melyek a lakásfelújítási, otthonfelújítási támogatást igénylésének további feltételei?

 • Az otthonfelújítási támogatást igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Az otthonfelújítási támogatást igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • A szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem Ptk. szerinti hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával igazolni kell, a számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését az igénylő fizetési számlája vonatkozó részének másolatával.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő kitöltse.

Milyen otthon felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Mekkora az igényelhető otthonfelújítási, lakásfelújítási támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:

(* A táblázat, számítógépen vagy elfordított mobilkijelzőn jelenik meg megfelelően)
Példa 1 Példa 2 Példa 3
A felújítás teljes összege: 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft
A felújítás anyaköltése: 4 500 000 Ft 4 000 000 Ft 1 000 000 Ft
A felújítás munkadíj költsége: 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft
Igényelhető támogatás összege: 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft
Magyarázat: Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj
arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a
maximális összeg.
A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak
1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az
anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető
támogatás 2.000.000,- Ft.
A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű
munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az
esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-
os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

 • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén elérhető
  elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási
  támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt
  dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával,
 • a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez
  előírt dokumentumok másolatának postai úton történő megküldésével (cím: Magyar
  Államkincstár, 1938 Budapest),
 • személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött
  kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának
  leadásával.
 • Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár
  honlapján hamarosan elérhetőek lesznek.

A hiteles és pontos tájékozódás érdekében, kérjük olvassa el a hivatalos tájékoztatókat és kormányrendeletet is, személyes jogosultságának feltételeiről, érdeklődjön a helyi kormányablakoknál.

A rendelet elérhető IDE kattintva.

Hivatalos tájékoztató elérhető IDE kattintva